logo
Domov
Lokacija
Domačija
Peskokop
Cenik
Kontakt

INFO
Dolomit
Janko Kosmač s.p.

Zadlog 27
5274 Črni Vrh nad Idrijo
Slovenija - SLO

ID DDV:SI59421916 
Mat. št.: 10663315

Tel: +386 (0) 5 37 77 117
Fax: +386 (0)5  37 78 767
Gsm:+386 (0)41 819 487

E-mail
janko.kosmac@dolomit.si


logotip
PESKOKOP

Sama lokacija in širša okolica peskokopa KRESNI GRIČ gradi sivi plastnati in skladnati dolomit zgornje triasne starosti ( norij- terij). Dolomit spada k tektonski enoti '' Čekovniška vmesna luska '' in je tektonsko močno predrt, v veliki meri celo do stopnje zdrobljene cone, v kateri je osnovna kamnina spremenjena v minolitni pesek. Lokacija kamnoloma KOŠEVNIK spada v območje, kjer ležijo kredni apnenci ''koševniške vmesne luske''

Trenutno se izvajajo dela na odkopavanju v peskokopu KRESNI GRIČ v Zadlogu pri Črnem Vrhu nad Idrijo, kateri je v naši lasti in v kamnolomu Koševnik v Idrijskem Logu, kjer se izvaja sanacija opuščenega kamnoloma v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov R. Slovenije

bager

geoloski opis

peskokop

tabla2

tabla
© Dolomit Janko Kosmač s.p.